92 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορινθίων

Ενισχύεται ο Δήμος Κορινθίων σε νευραλγικούς για την καθημερινότητά και λειτουργία του τομείς με 92 θέσεις να καλύπτονται μέσω των κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι σε εξέλιξη από την Δευτέρα 29 Ιουνίου και γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr )

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις ειδικότητες, τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις εδώ: ( http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-charaktera-gia-… )

 

✔️✔️✔️Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 6η Ιουλίου 2020.

 

Ο Δήμος Κορινθίων, όπως και όλοι οι δήμοι της χώρας θα παραλάβουν τους οριστικούς πίνακες από τον ΟΑΕΔ αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης από τον Οργανισμό.

 

Για τις θέσεις στο Δήμο Κορινθίων:

 

?Μπείτε στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr ) , στις ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Πατήστε το σύνδεσμο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

 

- Πατήστε το σύνδεσμο 29-06-2020 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέπονται Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

 

Οι θέσεις που αφορούν το Δήμο Κορινθίων είναι : 4397-4432