Δήμος Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν στον Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 

 

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2023, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός-όγκος απορριμμάτων ).