Έναρξη υποβολής αιτήσεων μέσω ΕΣΠΑ για το Δημοτικό ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ για το Δημοτικό ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου την Τρίτη 2 Αυγούστου με την προθεσμία υποβολής να λήγει την Παρασκευή 12 Αυγούστου. 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 

1. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2021

 

2. Κωδικοί TaxisNet και των δυο γονέων

 

3. ΑΜΚΑ γονέων & παιδιών για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση

 

4. Τηλέφωνο επικοινωνίας & email

 

5. Άνεργοι γονείς: Ενεργή κάρτα ανεργίας

 

6. Αυτοαπασχολούμενοι: Αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος & Υπεύθυνη δηλαδή περί μη διακοπής του επιτηδεύματος & Ασφαλιστική ενημερότητα

 

7. Αιτών ή παιδί με αναπηρία: Αντίγραφο Πιστοποίησης της αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6942918121 (Νότα) & 6956205379 (Σοφία)