Ερώτηση στη Βουλή για τον Ισθμό

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, για το «στρατηγικό σχέδιο» για την… διαπλάτυνση της διώρυγας της Κορίνθου, έκανε ο ανεξάρτητος βουλευτής και Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, Νίκος Νικολόπουλος...

 

ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ των «στρατηγικών σχεδίων» είναι οι διαρροές, σύμφωνα με τις οποίες στο Υπερταμείο εξετάζουν τη διαπλάτυνση της διώρυγας της Κορίνθου!

 

Πρόκειται για παλαιό σχέδιο, προηγού­μενων κυβερνήσεων, το οποίο κυκλοφο­ρεί κατά καιρούς χωρίς να υλοποιείται, για τον απλό λόγο ότι δεν υπάρχουν τα τερά­στια κονδύλια που απαιτούνται. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, η διαπλά­τυνση της διώρυγας της Κορίνθου, για δι­έλευση κρουαζιεροπλοίων κ.ά., θα απαι­τήσει κεφάλαια άνω του μισού δισεκατομ­μυρίου ευρώ. Εκτός και αν στο Υπερταμείο θεωρούν ότι η διαπλάτυνση θα γίνει μέ­σω των συνεχών κατολισθήσεων…

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

 

1ον Υπάρχουν ουσιαστικά σχέδια εξυγίανσης των εταιριών και πράγματι τους επόμενους μήνες στο Υπερταμείο θα κληθούν να αξιολογήσουν τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ και πιθανώς να τις αντικαταστή­σουν;

 

2ον Υπάρχει μελέτη για την διαπλά­τυνση της διώρυγας της Κορίνθου, για δι­έλευση κρουαζιεροπλοίων κ.ά. και ο προϋπολογισμός του έργου φθάνει σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ και όντως η COSCO έχει επιδείξει πραγματικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση ενός τέτοιου «στρατηγικού σχεδίου»;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

 

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ