Χρ. Δήμας: «Η στιγμή της Καινοτομίας»

Η επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία είναι μονόδρομος και αποτελεί αναμφισβήτητα το όχημα που όχι μόνο θα συμβάλλει στο να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής όπως είναι η Κλιματική Αλλαγή, η Εθνική Άμυνα, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της χώρας, η ανάσχεση του «brain drain» κ.α. αλλά θα μας δώσει και την ευκαιρία να διαμορφώσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος σε στέρεα βάση, που θα αποτελείται από το πιο παραγωγικό και δυναμικό κομμάτι αυτής της χώρας, το ανθρώπινο δυναμικό της.

 

 

Άρθρο μου στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Οικονομικά Χρονικά», που εκδίδει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας- Economic Chamber of Greece