Η Κόρινθος "τα έβαλε" με τον Daniel και τον κέρδισε!

Μπορεί η Κορινθία να μη δέχθηκε τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού στη χώρα, αφού τα σκήπτρα κρατά, όπως είναι γνωστό, η Θεσσαλία, όπου ο όρος “κοσμογονική καταστροφή” τείνει να λάβει κυριολεκτικές διαστάσεις, εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας Daniel, αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι οι ποσότητες νερού και για την Κόρινθο, αλλά και την Κορινθία ήταν αμελητέες. Το αντίθετο, μάλιστα!

 

Εντός της πόλης της Κορίνθου το ύψος βροχής, σύμφωνα με τα στοιχεία, έφθασε συνολικά στα 101,6 χιλιοστά βροχής ή 101,6 τόνους νερού ανά στρέμμα, μέσα σε δυο μόνο, ημέρες. Προκειμένου να γίνει σαφέστερο το μέγεθος αρκεί να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ο μηνιαίος μέσος όρος βροχής στην Κορινθία, για το μήνα Σεπτέμβριο είναι μόλις 31,3 χιλιοστά βροχής ή 31,3 τόνοι νερού για όλο το μήνα! Αλλά και για τον Οκτώβριο, κατά μέσο όρο, ρίχνει περίπου 40,8 χιλιοστά βροχής ή 40,8 τόνοι νερού ανά στρέμμα επίσης, για όλο το μήνα.

 

Συνεπώς, μέσα σε δυο ημέρες μόνο η πόλη της Κορίνθου, δέχθηκε περισσότερο νερό απ’ όσο δέχεται, κατά μέσο όρο, όλος ο νομός Κορινθίας για δυο μήνες!

 

Αν ληφθεί υπόψη δε, το σύνολο του Δήμου Κορινθίων, τότε τα δεδομένα της συγκεκριμένης κακοκαιρίας ήταν πως όσο πιο ανατολικά ήταν η κάθε περιοχή, τόσο μεγαλύτερες ποσότητες νερού δέχθηκαν, ανάλογα βέβαια και με η γεωμορφολογία της κάθε περιοχής. Και τούτο διότι η κακοκαιρία έπληξε την Κορινθία από την πλευρά του Σαρωνικού κόλπου και όχι από την πλευρά του Κορινθιακού. Ο Δήμος Κορινθίων όμως, άντεξε το πρωτοφανές φαινόμενο, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι η βορειοανατολική Πελοπόννησος, μαζί με την Αττική δέχθηκαν το αμέσως επόμενο σε σφοδρότητα “κύμα” της κακοκαιρίας. Και μπορεί η βροχή να είναι φυσικό φαινόμενο, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων τόσο ισχυρών φαινομένων δεν είναι φυσικό επόμενο και πάντα αυτονόητο!

 

Πρέπει τόσο η Δημοτική Αρχή, όσο και η Περιφερειακή Αρχή, να έχουν φροντίσει σωστά και με τρόπο προληπτικό, ώστε να καθαριστούν τα φρεάτια, τα ρέματα, αλλά και να έχει γίνει σωστή και έγκαιρη συντήρηση όλου του συστήματος απορροής των ομβρίων υδάτων, προκειμένου να συνεχιστεί η ζωή και η καθημερινότητα των δημοτών με κανονικούς ρυθμούς, χωρίς δυσάρεστες (και πολλές φορές επικίνδυνες για τη ζωή, την υγεία και τις περιουσίες, όπως στη Θεσσαλία) εκπλήξεις, τόσο κατά τη διάρκεια του ακραίου φαινομένου, όσο και προς το τέλος του, οπότε και η κατάσταση γίνεται κάθε ώρα και πιο επικίνδυνη. Αυτό ακριβώς δηλαδή, που συνέβη πριν από λίγες ημέρες στο Δήμο Κορινθίων και σε ολόκληρη την Κορινθία, παρά τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας, όπου η ζωή συνεχίστηκε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, σαν να επρόκειτο για μια συνηθισμένη φθινοπωρινή “βροχούλα”!

 

Για την ιστορία πάντως, η περιοχή της Κορινθίας που δέχθηκε από τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού ήταν το Αμόνι, με περισσότερα από 200 χιλιοστά νερού ή περισσότερους από 200 τόνους νερού ανά στρέμμα, σε δυο μόνο, ημέρες! Κι εδώ τα στοιχεία είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ποσότητα νερού, σύμφωνα με τους μέσους όρους των στατιστικών στοιχείων, αντιστοιχεί σε ύψη βροχοπτώσεων περισσοτέρων τριών μηνών: Του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.