Κόρινθος: Πρόστιμο 2.000 ευρώ στο Super Market Σκλαβενίτης

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου επιβλήθηκε σε υποκατάστημα εταιρείας τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσεως στην Κόρινθο, χρηματικό πρόστιμο, ύψους 2.000 ευρώ...

 

Συγκεκριμένα:

 

Με την υπ. αριθ. πρωτ.: 86624/15-03-2023 Απόφαση του Aναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας επιβλήθηκε στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», που έχει έδρα στη διεύθυνση Λ. Κηφισού 136 Τ.Κ. 12131 Περιστέρι Αττικής με Α.Φ.Μ.800764388 Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και συγκεκριμένα στο ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β47 που βρίσκεται στην Κόρινθο στο 5 ο χλμ Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών ΤΚ 20100, διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 09.03.2023 διαπιστώθηκαν, οι εξής παραβάσεις:

 

1) Μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις προς ενημέρωση του καταναλωτή στο προϊόν «ΠΕΡΚΑ ΝΕΙΛΟΥ ΦΙΛΕΤΟ LATES NILOTICUS», Αλιευμένο με ΑΠΛΑΔΙΑ ΔΙΧΤΥΑ και BARCODE:2-240082011664 σε δίκτυ, κατά παράβαση της παραγράφου 1 & 2 του άρθρου 1 της Υ.Α. αρ.91354/24-08-2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Τευχ. Α/8-8-2013). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 Α του άρθρου 1 της εν λόγω Υ.Α., επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €).

 

2) Μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις προς ενημέρωση του καταναλωτή στο προϊόν «ΣΟΥΠΙΑ ΙΝΔΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ SEPPIA PHARAONIS », αλιευμένη με τράτες και BARCODE:2-240032006405, κατά παράβαση της παραγράφου 1 & 2 του άρθρου 1 της Υ.Α. αρ.91354/24-08-2017 (ΦΕΚ 2983/Τ.Β/30-08-2017), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Τευχ. Α/8-8-2013).

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 Α του άρθρου 1 της εν λόγω Υ.Α., επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €).