Το LoutrakiPLUS εθνικός νικητής του Διαγωνισμού για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2018»

 

Για δωδέκατη χρονιά φέτος, πραγματοποιήθηκε ο Διαγωνισμός για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας» και η τελετή απονομής τους θα λάβει χώρα στο Γκράτς της Αυστρίας το Νοέμβριο 2018. Είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσπίστηκε από τη Γενική Δ/νση Επιχειρήσεων το 2006 για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την αριστεία Δημοσίων Φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

 

Οι κατηγορίες των Βραβείων είναι έξι: α) Προώθηση της Επιχειρηματικότητας, β) Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες, γ) Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, δ) Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης, ε) Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων και στ) Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα, ενώ υπάρχει και το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

 

 

Στην Ελλάδα, νικήτριες αναδείχθηκαν πρωτοβουλίες που προωθούν αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα, εμπνέουν νέους και μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες να ασχοληθούν με το επιχειρείν και προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη, οι οποίες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό σκέλος του Διαγωνισμού.

 

 

Ειδικότερα, εθνικός νικητής του Διαγωνισμού για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2018» είναι η πρωτοβουλία: «Loutraki PLUS» του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, στην κατηγορία «Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα». Η πρωτοβουλία του Δημάρχου κου Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη «Loutraki PLUS» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας υπό την διεύθυνση του Δρος Ιωάννη Νασιούλα.

 

 

Η Πρωτοβουλία Loutraki PLUS, ξεκίνησε το 2016 με στρατηγικό στόχο την επένδυση στην κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας το εντόπιο ανθρώπινο, οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο. Μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία, υποστηρίζεται η ίδρυση, ανάπτυξη και υποστήριξη νέων φορέων της κοινωνικής οικονομίας, όπως των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

 

 

Η εν λόγω πρωτοβουλία περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που στρατηγικό στόχο έχουν:

 

 

  • την εξασφάλιση ποιοτικών θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης για όλους, χωρίς αποκλεισμούς,

 

  • την ενδυνάμωση της καινοτόμου, βιώσιμης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

 

  • την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ώστε κανείς στον τόπο μας να μην στερείται φροντίδας στις δύσκολες στιγμές και ευκαιριών για την ζωή του και

 

  • την πλήρη αξιοποίηση των δημοτικών πόρων και εγκαταστάσεων, προάγοντας καλά αρθρωμένους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς.

 

 

Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας από το 2016 έως και σήμερα περιλαμβάνουν:

 

 

Το «Εργαστήριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» με συμμετοχή 40 ατόμων.

 

Το Συνεργατικό Εργαστήριο NGO PRO «Από τον εθελοντισμό, στην κοινωνική επιχειρηματικότητα», υπό την επίσημη αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου θεμελιώθηκε η θεσμική συνεργασία του Δήμου με παραγωγικούς φορείς σε κοινά έργα ανάπτυξης και τελικά υπεγράφη η Χάρτα Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και 20 συλλογικών φορέων.

 

 

Το Συνεργατικό Εργαστήριο PRO SOCIAL «Από την συμβατική, στην κοινωνική επιχειρηματικότητα», με την συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής (επιχειρήσεις, συλλογικοί φορείς).

 

 

Τον πρώτο κύκλο του Διαγωνισμού Κοινωνικής Οικονομίας, όπου έλαβαν μέρος 22 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

 

 

Επιλεχθείσες στο Διαγωνισμό Κοινωνικής Οικονομίας νομικές προσωπικότητες, φιλοξενούνται στο ομώνυμο Κέντρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επωφελούμενες από δωρεάν φιλοξενία της φορολογικής τους έδρας και πλήθος υποστηρικτικών / διευκολυντικών υπηρεσιών.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία “Loutraki Plus” μπορείτε να δείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διευθύνση: www.loutrakiplus.com

 

aristeia.online