Λουτράκι: Δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη 30 Ιουνίου - Τα 15 θέματα που θα συζητηθούν

Συνεδριάζει την 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Λουτρακίου-Περαχώρας Αγ.Θεοδώρων, επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης...

 

1.Έγκριση της μελέτης “Αισθητική αναβάθμιση & ανάπλαση τμήματος οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη”. 

 

2.Καθορισμός χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο μας, έως και 31/12/2020.

 

3.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

 

4.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2020 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2020.

 

5.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (Α’ τρίμηνο).

 

6.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

7.Αποδοχή της ΜΑΡΚΙΝΗ Ελένης, φοιτήτριας του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για πραγματοποίηση δίμηνης πρακτικής άσκησης στον Δήμο μας.

 

8.Ανασυγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης ζημιών σε τρίτους από υπαιτιότητα του Δήμου.

 

9.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων καταναλωτών που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

 

10.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

11.Χορήγηση ή μη στη βυτιοφορέα Ηλιάδη Αικατερίνη άδειας πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2020.

 

12.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί πρωτεύουσας επαρχιακής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας NATURA ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., στο Ο.Τ. 389 εντός επέκτασης σχεδίου πόλεως Λουτρακίου.

 

13.Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας στην Πλ. Θησέως (μεταξύ των Ο.Τ. 90-92) στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

 

14.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 243/2019 Α.Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του.

 

15.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 244/2019 Α.Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του ν.π.δ.δ. Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. “ΜΕΡΙΜΝΑ”.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ