Λουτράκι: Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 45 στο Λουτράκι.

2.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στον κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Αθανάσιο άδειας τοποθέτησης ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ στο ιατρείο του επί της οδού Καραϊσκάκη 45 στο Λουτράκι.

3.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ι. Λέκκα 28 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.Συμβούλια Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρία ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

Αντιδήμαρχος