Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δήμο Κορινθίων

Ο δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού 20 ατόμων για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Ιούλιο έτους 2018, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, πλατειών και παιδικών χαρών).

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ