Προσλήψεις γεωπόνων στην ΠΕ Κορινθίας

Προσλήψεις γεωπόνων στην ΠΕ Κορινθίας

 

 

 

 

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ