Πρόστιμο 4.000 ευρώ σε supermarket γνωστής αλυσίδας στην Κόρινθο

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας, τμήμα εμπορίου επεβλήθει χρηματικό πρόστιμο ύψους 4.οοο ευρώ σε supermarket γνωστής αλυσίδας σε κατάστημα της στην Κόρινθο λόγω πώλησης προϊόντος μεμονωμένα, ενώ αποτελούσε προϊόν πολυσυσκευασίας προωθητικής ενέργειας, κατά παράβαση των άρθρων 4 και 10 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παρ. 5 της Υπουργικής Απόφασης αρ.91354/30-08-2017, που απαγορεύει ρητά την καταστροφή της προωθητικής συσκευασίας και την πώληση του περιεχομένου αυτής ως μεμονωμένο προϊόν.

 

Δεν λειτουργούσαν οι συσκευές ελέγχου τιμών (price checkers) για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, κατά παράβαση της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της Υ.Α. αρ.91354/30- 08-2017. Έλλειψη αναγραφής σε πινακίδα προϊόντων , κατά παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 29 της Υ.Α. αρ.91354/30-08-2017.