Ζητήματα που αφορούν τη δράση του «Επιχειρούμε Έξω» θέτει προς το Υπουργείο ο Χρ.Δήμας

Συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τη δράση του «Επιχειρούμε Έξω» που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 θέτει με Ερώτηση του προς το αρμόδιο Υπουργείο, ο Βουλευτής Κορινθίας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας.

 

 

Ο κ. Δήμας, αφού αναφέρει τη σημαντικότητα του προγράμματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις, επισημαίνει μια σειρά από στρεβλώσεις που στερούν ευκαιρίες από κλάδους που θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη, και παράλληλα να στηρίξουν την προσπάεια γενικότερης ανάπτυξης της χώρας.

 

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

Θέμα: Προκήρυξη Δράσης «Επιχειρούμε Έξω»

26.02.2018

κ. Υπουργέ,

Στη δράση «Επιχειρούμε Έξω» που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 δύναται να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :

 

  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  • Υλικά / Κατασκευές
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
  • Υγεία-Φάρμακα

 

Όμως στο παράρτημα VΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) του προγράμματος καθορίζεται πως σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που ανήκουν μόνο στον κλάδο της Μεταποίησης, τη στιγμή που, με την πρώτη τροποποίηση  επιτράπηκε η συμμετοχή επιχειρήσεων από τον κλάδο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΚΑΔ 62.01.2 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού και 62.01.11.01 Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας).

 

Χαρακτηριστικό της προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίζετε το θέμα, είναι ότι παρά το γεγονός πως η Προκήρυξη εκδόθηκε μόλις στο τέλος του περασμένου Νοεμβρίου, έχετε ήδη προβεί στην έκδοση μιας σχετικής τροποποίησης. Ενδεικτικά, μετά την έκδοση της αρχικής προκήρυξης, πέρα από τους παραπάνω ΚΑΔ, έγινε η προσθήκη όσων επιχειρήσεων εντάσσονται στον ΚΑΔ 25.40.13 στον οποίο εμπίπτουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή και εμπορία φυσιγγίων κυνηγιού και σκοποβολής.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάσθε:

 

α) Με δεδομένο ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ, κεντρικός στρατηγικός στόχος του προγράμματος, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Με ποιο σκεπτικό αποκλείονται από την πρόσκληση εξωστρεφείς επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα  στον ΚΑΔ. 72, Έρευνα και Ανάπτυξη; Πως θα  ανακοπεί το Brain Drain, η φυγή «μυαλών» στο εξωτερικό αν δεν δοθούν δυνατότητες στους επιστήμονες/ερευνητές και τις επιχειρήσεις αυτού του τύπου να γίνουν εξωστρεφείς;

 

β) Γιατί είναι εκτός επιλεξιμότητας προγράμματος, ο κλάδος των υπηρεσιών με ενδεικτικά παραδείγματα το χώρο της δημιουργικής βιομηχανίας και οι άμεσες συνδεδεμένες δραστηριότητες της; Πως θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους, στους οποίους η Ελλάδα έχει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή σημαντικό αναξιοποίητο ανθρώπινο δυναμικό, όπως Ιατρικές υπηρεσίες (ιατρικός τουρισμός), ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων , Μελετητές, σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας, αρχιτέκτονες κ.α.;

 

γ) Γιατί έχουν εξαιρεθεί κλάδοι της μεταποίησης με εξαγωγικές επιδόσεις και προοπτικές, όπως επιχειρήσεις που τυποποιούν σαλιγκάρια, χυμούς φρούτων και λαχανικών, μέλι και άλλα είδη ;

 

δ) Γιατί έχουν εξαιρεθεί επιχειρήσεις του αμιγώς εξαγωγικού εμπορίου με ΚΑΔ εξαγωγής,  όπως για παράδειγμα οι ΚΑΔ εξαγωγής γυναικείων ενδυμάτων και φορεμάτων, πλεκτών, σκευών από άργυρο, εξαγωγή χρυσών και αργυρών κοσμημάτων και ψευδοκοσμημάτων (faux bijoux);

 

ε) Εφόσον ο στόχος του ΕΠΑΝΕΚ είναι η αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, με ποιο σκεπτικό αποκλείονται από την πρόσκληση οι εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι έχει μπει ο καθοριστικός περιορισμός, οι αιτούντες να είναι ήδη εξαγωγικές επιχειρήσεις με 2% εξαγωγές επί του τζίρου τους κατ΄ ελάχιστον;

 

ζ) Στη σελίδα 12 της Προκήρυξης του Προγράμματος, αναφέρεται αναλυτικά ο προϋπολογισμός κατανεμημένος με συγκριμένη ομαδοποίηση. Με ποια κριτήρια έγινε η εν λόγω ομαδοποίηση περιφερειών και η κατανομή των διαθέσιμων πόρων;