Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κληρώσεως για την εμποροπανήγυρη Αποστόλου Παύλου

Την Τετάρτη 24-06-2020 και ώρα 10:00 διεξήχθη στον Δήμο Κορινθίων, στον χώρο του Δημοτικού Θεάτρου και ολοκληρώθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 17692/24-06-2020 πρακτικό κλήρωσης για την εμποροπανήγυρη Αποστόλου Παύλου, παρουσία της επιτροπής κλήρωσης ( αρ. πρωτ. 1722/23-06-2020 απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων) και όλων των ενδιαφερομένων που παραβρέθηκαν . Οι επιτυχόντες στην κλήρωση είναι οι κάτωθι: 

 

 

ΚΑΝΤΙΝΑ (ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ  ΕΨΗΣΗΣ)  

 

 

Η παρούσα κατάσταση  δύναται να τροποποιηθεί αν κάποιος από τους επιτυχόντες μέχρι την Πέμπτη 25/06/2020 και ώρα 12:00 δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Παρακαλούμε όπως καταθέσετε το τέλος εμποροπανήγυρης στην :  

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR 46 0172 5090 0055 0904 0040 283  

 

 

με αιτιολογία : ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ( ΠΟΣΟ 256 ευρώ)

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΑΦΜ      

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ