Αναστέλλουν τη λειτουργία τους 2 δημοτικά και 4 νηπιαγωγεία στην Κορινθία

Την αναστολή λειτουργίας 10 Δημοτικών και 22 Νηπιαγωγείων στην Πελοπόννησο λόγω μηδενικών εγγραφών ή έλλειψης μαθητικού δυναμικού, υπέγραψε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δημήτρης Οικονομόπουλος.

Ειδικότερα:

 

Α. Από τα 22 Νηπιαγωγεία τα 14 αναστέλλουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού και τα 8 λόγω μηδενικών εγγραφών.

 

Β. Από 10 Δημοτικά τα 3 αναστέλλουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού, τα 6 λόγω μηδενικών εγγραφών και το 1 λόγω έλλειψης κτιρίου.
Στην Αργολίδα σύμφωνα με την απόφαση αναστέλλεται η λειτουργία των Νηπιαγωγείων Αγρολίτσας και Σχινοχωρίου λόγω έλλειψης μαθητών και μηδενικών εγραφών.

 

Αναφορικά με την Κορινθία, αναστέλλουν τη λειτουργία τους 2 δημοτικά σχολεία και 4 νηπιαγωγεία. Δείτε ποια είναι αυτά στην παρακάτω λίστα: