Αυτοψία για τον καθαρισμό των ρεμάτων της Δυτικής Κορινθίας (εικόνες)

Επίσκεψη και αυτοψία διενέργησε ο Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος μαζί με τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κορινθίας κα. Σπυριδούλα Χαρίτου, Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. & κο. Νικόλαο Λούτα, Πολιτικό Μηχανικού Π.Ε., στα ρέματα της Δυτικής Κορινθίας.
 
 
 
Η αυτοψία αφορούσε στην επίβλεψη των εργασιών καθαρισμού μέρους των ρεμάτων της Δυτικής Κορινθίας, που είναι τμήμα μιας γενικότερης εργολαβίας καθαρισμού των ρεμάτων της Κορινθίας, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου βάσει ενός ολιστικού σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης των συνεπειών των κυκλώνων.
 
 
 
Στόχος εργασιών είναι:
 
 
1.      Η απρόσκοπτη υδραυλική λειτουργία των υδατορεμάτων και η αντιπλημμυρική προστασία των παρακείμενων περιοχών.
 
 
2.      Η διατήρηση της φυσικής ροής και του μαιανδρισμού των υδατορεμάτων.
 
 
3.      Η διατήρηση της φυσικής μορφής των ρεμάτων και η παραμονή τους ως αυτοτελής φυσικός σχηματισμός.
 
 
 
Οι επεμβάσεις δεν περιορίζονται μόνο στους καθαρισμούς αλλά γίνονται και σε ιδιαίτερα σημεία της διαδρομής, ώστε να αποφεύγεται η αλλαγή ροής εκτός της φυσικής ροής των υδάτων και να δημιουργείται πλημμυρική κατάσταση. Ακόμα λόγω της μεταφοράς φερτών υλικών, βλάστησης, κορμών δένδρων, σκουπιδιών-μπαζών και μείωση της διατομής του ρέματος, απαιτείται, μέσω της εργολαβίας, απομάκρυνση όλων αυτών και επέμβαση των ευπαθών σημείων της διαδρομής.
 
 
 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την αρμοδιότητα, προγραμματίζει, σχεδιάζει βάσει μιας ολοκληρωμένης μελέτης, εκτελεί έργα καθαρισμού και προστασίας της ροής των υδατορεμάτων, με ουσιαστικό τρόπο που καταδείχθηκε ιδιαίτερα από τα αποτελέσματα των κυκλώνων που έπληξαν την Κορινθία.
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
 
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου
 
Πολιτικός Μηχανικος Ε.Μ.Π.
 
Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.