Δείτε ζωντανά σε live streaming το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου

Παρακολουθήστε ζωντανά τη σημερινή (6/7/2020) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων...

 

Το μοναδικό θέμα προς συζήτηση είναι το παρακάτω:

 

Εξέταση αιτήματος δημοτικών συμβούλων για συζήτηση του θέματος της ανάπλασης του γηπέδου της Περαχώρας και συγκεκριμένα για ενημέρωση του Σώματος αναφορικά με τις ενέργειες που μέχρι τώρα έχουν γίνει προκειμένου το έργο να πραγματοποιηθεί και για λήψη Απόφασης ότι σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ο Δήμος να επιστρέψει την έκταση του γηπέδου στον Α.Ο. Περαχώρας, ο οποίος την είχε παραχωρήσει το 2008, προκειμένου να αναπλαστεί.

 

Υπενθυμίζεται ότι η συνεδρίαση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ