Δεν θα πιστεύετε τι ώρα τελείωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου!!!

Τα νεύρα, η υπομονή και οι αντοχές όλων όσων συμμετείχαν αλλά και όσων παρακολούθησαν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, δοκιμάστηκαν σήμερα, καθώς η συνεδρίαση του Δ.Σ. κράτησε μέχρι τις 5:55 τα ξημερώματα...

 

Ένα δημοτικό συμβούλιο που τα είχε όλα. Μέχρι και πρόταση μομφής στο πρόσωπο του προέδρου του Δ.Σ. που απορρίφθηκε (δείτε εδώ).

 

Και σαν να μην έφταναν οι συνολικά 12 ώρες που κράτησε η συνεδρίαση, λόγω του προχωρημένου της ώρας, αποφασίστηκε να διακοπεί και να συνεχιστεί σήμερα Τρίτη 5 Μαϊου στις 8 το βράδυ.

 

Από τα 17 θέματα, συζητήθηκαν μόνο τα 6.

 

Αναλυτικά:

 

1.Τροποποίηση ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου. (Εγκρίθηκε ομόφωνα)

 

2.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (3η).  (Εγκρίθηκε ομόφωνα)

 

3.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (4η) - (Χωρίστηκε σε 3 θέματα. Το πρώτο και το δεύτερο ψηφίστηκαν ομόφωνα, ενώ στο τρίτο απείχαν οι 12 από τους 25 συμβούλους).

 

4.Κατάρτιση νέου Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, για το έτος 2020.  (Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι δημοτικοί σύμβουλοι συμφώνησαν ότι ο Δήμος πρέπει να έχει Τουριστικό σχέδιο για το 2020, με την προϋπόθεση όμως, ότι το πρόγραμμα θα τροποποιηθεί από την Τουριστική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις προτάσεις των παρατάξεων που κατατέθηκαν. Κατόπιν αυτού, θα υπάρξει αναθεώρηση του προϋπολογισμού κατά περίσταση, λόγω των έκτακτων συνθηκών ελέω κορονοϊού).

 

5.Κατεδάφιση τμημάτων του κτιρίου “πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα” ιδιοκτησίας Δήμου.  (Εγκρίθηκε ομόφωνα)

 

6.Αποδοχή ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II της Πράξης “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”. Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.  (Εγκρίθηκε ομόφωνα)

 

Σήμερα 5/5/2020, στις 20:00 το βράδυ, θα συνεχιστεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τα εξής θέματα:

 

7.Έκτακτη προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας για το έτος 2020.

 

8.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.

 

9.Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία) έτους 2020 του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

 

10.Τροποποίηση ή μη της από 23/10/2012 Σύμβασης με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

 

11.Ορισμός νέου πολιτικού εκπροσώπου του Δήμου μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.).

 

12.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

13.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

 

14.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΓΑΣΤΡΟΛΑΤΡΕΙΑ Ε.Ε.” στην περιοχή “Άσπρα Χώματα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

15.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υπό ίδρυση εταιρείας “ENVIDROS Ε.Κ.Ε.Ε.” στην περιοχή “Κατουνίστρα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

16.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “LOGIFERT Ε.Π.Ε.” στην περιοχή “Κεσίμια” Κυρα-Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.

 

17.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2019.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ