Δημοπρατούνται τα πρώην δημοτικά σφαγεία Κορίνθου για τουριστική εκμετάλλευση

Διαγωνισμό Προκύρηξε ο Δήμος Κορίνθου  για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικά σφαγεία), που βρίσκεται στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου.

 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική  όπως παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 

1) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 02/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:03 - 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, Κόρινθος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος) από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας.

 

2)         Αντικείμενο της Δημοπρασίας- Περιγραφή Ακινήτου

Το Δημοτικό ακίνητο που θα εκμισθωθεί βρίσκεται στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου, εμβαδού 6.979,34 τ.μ. , εντός του οποίου έχουν κατασκευαστεί :α)ισόγειο κτίριο (πρώην δημοτικά σφαγεία) εμβαδού 802,70τ.μ. , β)ισόγειος οικίσκος εμβαδού 19,58 τ.μ. , που βρίσκονται στη νότια πλευρά του οικοπέδου, γ)συγκρότημα δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού 213,43τ.μ. , και δ)λοιπές δεξαμενές εμβαδού 43,70 τ.μ. και 21,62 αντίστοιχα.

 

Το ανωτέρω δημοτικό ακίνητο θα εκμισθωθεί με σκοπό την τουριστική χρήση (ξενοδοχείο, χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα, διάφορες τουριστικές χρήσεις).  Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο πρότασής τους για την αξιοποίηση και χρήση του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Δήμου για τουριστική χρήση.

 

3) Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για είκοσι πέντε (25) χρόνια, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) για κάθε μήνα, πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων:www.korinthos.gr