Δήμος Λουτρακίου: Οριστικό! Δημοτικά Συμβούλια μέσω τηλεδιάσκεψης μέχρι να τελειώσει η πανδημία

Τέλος στο αίτημα πολλών επικεφαλής παρατάξεων και δημοτικών συμβούλων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, έρχεται να δώσει έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο απέστειλε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Φίλιππας Θυμής...

 

Στο έγγραφο αυτό που αφορά στη σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι τα συλλογικά όργανα των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής, συμβούλια κοινοτήτων κ.α.) κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού, μπορεί να συγκαλούνται με τους ακόλουθους τρόπους:

 

α) δια ζώσης

β) μέσω τηλεδιάσκεψης

γ) δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση)

δ) δια περιφοράς

 

Η επιλογή του προσφορότερου κάθε φορά τρόπου σύγκλησης, εναπόκειται στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, ο οποίος οφείλει να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση, τη δυνατότητα κάθε μέλους να ασκήσει απρόσκοπτα τα καθήκοντά του. Εύλογο είναι ότι ο τρόπος σύγκλησης καθορίζεται με την πρόσκληση την οποία ο πρόεδρος αποστέλλει στα μέλη.

 

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, ο οποίος κατ' επιθυμίαν του δεν έχει εμβολιαστεί, έχει ξεκαθαρίσει ότι όλες οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται με τη μορφή τηλεδιάσκεψης.

 

Έτσι λοιπόν, το αίτημα αρκετών δημοτικών συμβούλων για δια ζώσης συνεδριάσεις στο εξής, φαίνεται ότι πέφτει στο κενό.