Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων: Αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης για την β΄ φάση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας προϋπολογισμού 23.000.000 ευρώ

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την β΄ φάση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, προϋπολογισμού 23.000.000 ευρώ.

 

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -έχει χαρακτηριστεί δε ως “εθνικού επιπέδου, ειδικό και σημαντικό”- ενώ με την απόφασή του το πιο πάνω υπουργείο ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο εταιρεία η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,52%, βάσει του οποίου η τελική δαπάνη υλοποίησης του έργου προσδιορίζεται σε 14.370.617,20 ευρώ, μαζί με τον ΦΠΑ.

 

Φωτογραφία αρχείου