Δωρεάν έλεγχος για covid-19 σε ιδιοκτήτες και υπαλλήλους Ξενοδοχείων, στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Μετά από ενέργειες της Ένωσης Ξενοδόχων Κορινθίας, εξασφαλίσθηκε εθελοντικά για τους ιδιοκτήτες καθώς και τους υπαλλήλους των Ξενοδοχείων, μελών της Ένωσης, η δυνατότητα πραγματοποίησης 80 δωρεάν ελέγχων για τον COVID-19...

 
Οι ημερομηνίες που τα test πρέπει να πραγματοποιηθούν, είναι:

 

Παρασκευή 10/07/2020
Σάββατο 11/07/2020
Κυριακή 12/07/2020 και
Δευτέρα 13/07/2020
Από 09:00 έως 15:00
Και αφορούν κατά μέγιστο 20 άτομα / ημέρα.

 

Όσοι από τους Ξενοδόχους ενδιαφέρονται, παρακαλούνται όπως αποστείλουν e-mail στο secretariat@corinthiahotels.gr προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους (ιδιοκτήτες) και να αναφέρουν τον αριθμό των υπαλλήλων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω δωρεάν διαδικασία το αργότερο μέχρι και Παρασκευή 10-07-2020 προκειμένου να ενημερωθεί το Νοσοκομείο Κορίνθου.