Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για αλλεργίες του ανώτερου αναπνευστικού

Προληπτική δράση στο γενικό πληθυσμό των νομών Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας, σχετικά με τις αλλεργίες του ανώτερου αναπνευστικού - ΩΡΛ, θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στα κατά τόπους Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Η δράση θα υλοποιηθεί από την  Ελληνική εταιρεία ΩΡΛ αλλεργίας, ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών σε συνεργασία με την ΩΡΛ κλινική του ΓΝΑ «Η Ελπίς» και υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η δράση εντάσσεται στην υλοποίηση προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό πληθυσμό.

Οι εξετάσεις αφορούν ενήλικο πληθυσμό και το είδος των εξετάσεων που  θα γίνει είναι:

 

  • Διενέργεια δωρεάν προληπτικού ιατρικού ελέγχου για αλλεργία ανώτερου αναπνευστικού με ΩΡΛ προληπτική εξέταση και
  • αλλεργικά τεστ.

Στη δράση θα συμμετέχουν 10 ωτορινολαρυγγολόγοι και μια νοσηλεύτρια.

Οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν παρέχονται δωρεάν, χωρίς καμία άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του πληθυσμού.