Ενισχύεται ο τομέας καθαριότητας του δήμου Κορινθίων

440 νέοι πράσινοι κάδοι παρελήφθησαν σήμερα  από το Δήμο Κορινθίων, ξεκινά άμεσα η τοποθέτηση τους.