Ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης: Όροι, Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης ξεκίνησε την λειτουργία του και ο Δήμος καλεί τόσο τους κατοίκους του Δήμου που πληρούν τα κριτήρια να εγγραφούν στους σχετικούς καταλόγους, όσο και τους φορείς και τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν με τις προσφορές τους στο κοινωνικό του έργο.

 

 

Διαβάστε την ανακοίνωση εκ μέρους του Δήμου:

 

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης δημιουργήθηκε και λειτουργεί με στόχο την κοινωνική προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που πλήττονται από τις συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Επιδιώκει να συμβάλλει στη μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων και οικογενειών.

 

 

Συγχρόνως κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί -με βάση τα αιτήματα και τις ανάγκες που καταγράφει- τον τοπικό πληθυσμό, συλλογικούς φορείς, επιχειρήσεις κ.λ.π., να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις αλληλεγγύης και στήριξης των οικονομικά αδύναμων και των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας.

 

 

Προμηθεύει με είδη πρώτης ανάγκης, κάθε μήνα, τα εγγεγραμμένα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο άτομα, με στόχο την κάλυψη των πρωτογενών αναγκών τους και τη διασφάλιση –στο δυνατό βαθμό- αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους.

 

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, προβλέπεται να διανέμονται σε άπορους κατοίκους του Δήμου, τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας, νωπά τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, είδη βρεφικής ανάπτυξης, είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό (π.χ. βιβλία, παιχνίδια).

 

 

Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής, οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων, Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και έχουν ως δικαιούχο το Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

 

 

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορές σε τρόφιμα, ρούχα ή άλλα είδη καθημερινής διαβίωσης, μπορούν επίσης να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

 

 

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Λυκούργου Φραντζή 2, Ξυλόκαστρο, τηλ. 2743360258

 

Υπεύθυνοι: Παναγιώτης Μανδελιάς

 

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται επί της οδού Νικηταρά 12, στο Ξυλόκαστρο και είναι ανοικτό για δωρεές κάθε Τετάρτη, από τις 11.00 έως 12.00 το μεσημέρι. Σημείωση: για οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τους αρμόδιους στα προαναφερόμενα τηλέφωνα.

 

 

Δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου:

 

 

α) Έλληνες κάτοικοι του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

 

 

β) Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

 

 

γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται  παρακάτω.

 

 

 

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα των οικονομικά αδύναμων:

 

 • Άγαμοι – μοναχικά άτομα με ετήσιο εισόδημα έως 5.000 €

 

 • Διμελείς οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6.500 €. Στο ποσό αυτό προστίθενται 1.000 € για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος.

 

Το εισόδημα προσδιορίζεται αφαιρουμένου του ενοικίου, εφόσον δεν υπάρχει κανένα ακίνητο ιδιοκτησίας των μελών, που να υπερβαίνει τα 80 τ.μ.

 

 

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, αφαιρείται επίσης το ετήσιο άθροισμα των δόσεων σε δάνεια που καλύπτουν την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας. Τα σχετικά ποσά θα προκύπτουν από αποδεικτικά έγγραφα που θα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ο υποψήφιος δικαιούχος.

 

 

 

Προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα ανέργων και μακροχρόνια ανέργων:

 

 

 • Η ανεργία από 6 μήνες και άνω με κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας με κάρτα ανεργίας σε ισχύ θεωρημένη και βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

 

 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 6.500 € για διμελείς οικογένειες. Στο ποσό αυτό θα προστίθενται 1.000 € για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος.

 

 

 

Δικαιολογητικά και κατάθεση δικαιολογητικών

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πρέπει να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και να υποβάλλουν σχετική αίτηση, προσκομίζοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας / διαβατήριο σε ισχύ.

 

 • Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτηρίου συμβολαίου για βεβαίωση διεύθυνσης μονίμου κατοικίας

 

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται από το Δήμο)

 

 • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

 

 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου

 

 • Επίσημο έγγραφο έκδοσης ΑΜΚΑ (χορηγείται από το ΚΕΠ)

 

 • Σε περίπτωση ανεργίας άνω των έξι (6) μηνών, κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας κάρτα ανεργίας θεωρημένη, συνοδευομένη με βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

 

 • Σε περίπτωση αναπηρίας απόφαση υγειονομικής επιτροπής που αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ή απόκομμα καταβολής προνοιακού επιδόματος, εντός του τελευταίου τετραμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή βεβαίωση απογραφής / καταχώρησης στα μητρώα ΑμεΑ της Πρόνοιας.

 

 • Σε περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος θεωρημένη από δικηγόρο πιστοποιώντας την εξέλιξη νομικής διαδικασίας λόγω κλονισμού του γάμου

 

 • Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου

 

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ωφελούμενος άλλου κοινωνικού παντοπωλείου.

 

 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)

 

 • Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αρμοδίως θεωρημένα