Έρχεται η δικαστική αστυνομία – Αυτές θα είναι οι αρμοδιότητές της

Στη διαβούλευση μπήκε το σχέδιο νόμου, το οποίο προβλέπει τη σύσταση της δικαστικής αστυνομίας, κάτι που είχε προαναγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής.

 

 

 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, σκοπός της Δικαστικής Αστυνομίας είναι η υποβοήθηση του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών. Οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας είναι ανακριτικοί υπάλληλοι κατά την έννοια του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ενώ κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του θα φέρουν στολή και οπλισμό.

 

Στα καθήκοντα της δικαστικής αστυνομίας περιέχονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

- Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και άλλων προανακριτικών πράξεων

- Η εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης

- Η επίδοση δικογράφων και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

- Η ευταξία στις συνεδριάσεις

- Η υποβοήθηση των ανακριτών και των εισαγγελέων στα αιτήματα δικαστικών συνδρομών

- Η παροχή επιστημονικής συνδρομής επί θεμάτων όπου απαιτούνται ειδικές γνώσεις, πχ οικονομικά, τραπεζικά θέματα κλπ. Οι πραγματογνώμονες του πολιτικού κλάδου θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

Για την πλήρωση των θέσεων αστυνομικού προσωπικού διορίζονται Έλληνες πολίτες, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Οι επιλεγόμενοι θα διορίζονται στις θέσεις προσωπικού Αστυνομικού κλάδου με τον βαθμό του φρουρού, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος βασικής εκπαίδευσης σε Σχολές του υπουργείου Δικαιοσύνης ή της Ελληνικής Αστυνομίας, διάρκειας δύο μηνών. Οι διοριζόμενοι θα ολοκληρώνουν τη βασική τους εκπαίδευση με τρίμηνη υποχρεωτική πρακτική άσκηση στα περιφερειακά τμήματα της Δικαστικής Αστυνομίας.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ