Εθελοντική αιμοδοσία στην Κόρινθο την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου

Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στα κοινά γραφεία του Ιατρικού - Φαρμακευτικού συλλόγου στην Κόρινθο και ώρες 13:00 - 17:00.