Η κατανομή των Συνέδρων του Κινήματος Αλλαγής στην Κορινθία

Στην κατανομή των 25 συνέδρων, που θα εκλεγούν τη Κυριακή 11 Μαρτίου 2018, στην Κορινθία προχώρησε το συντονιστικό της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής.

 

 

Οι σύνεδροι για την Κορινθία  έχουν ως εξής, στον παρακάτω πίνακα :