Ημερίδα διοργανώνει το Εμπορικό Επιμελητήριο Κορινθίας

Το Επιμελητήριο Κορινθίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων σας προσκαλεί στην Ημερίδα: Γενικός Κανoνισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR Compliance 2016/679). Δευτέρα, 12/3/2018 και ώρα 19:00

 

 

prosklhsh-korinthos-1_F13242.jpg

 

"Οι νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων συνεπάγονται μεγάλες αλλαγές για τις μικρές επιχειρήσεις. Φροντίστε να είστε έτοιμοι μέχρι τις 25 Μαΐου 2018"

 

Μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων το 2018

 

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι οι πολίτες θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και ότι οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

 

Γενικό πλαίσιο

 

Από τις 25 Μαΐου 2018, με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, θα ισχύει η ίδια δέσμη κανόνων για την προστασία των δεδομένων σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους.

 

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι

 

  • οι πολίτες θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα
  • οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-right...