Ημερίδα στην Σχολή Μηχανικού Λουτρακίου και απολογισμός έργου του 2017 ως "Έτος Εφεδρείας και Εθνοφυλακής"

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 .

 

 

Μετά από πρόσκληση της Σχολής Μηχανικού Λουτρακίου
και τον Διοικητή της Τξχο κ.Αρσένο Ηλία ,
ο Σύλλογος Εφέδρων Πελοποννήσου (Σ.Ε.Π.)
έδωσε το παρών με αντιπροσωπεία και επικεφαλής
τον Πρόεδρο του Εφ Λγό (ΕΔ) Καρυώτη Γεώργιο
σε Ημερίδα όπου έγινε η ανάλυση και ο απολογισμός έργου του 2017
ως Έτος Εφεδρείας και Εθνοφυλακής
από τον αντιπρόσωπο του ΓΕΣ Σχη (ΠΖ) κ.Κολόβη Ευάγγελο.

 

Με το πέρας της παρουσίασης ο κ.Κολόβης απάντησε σε διάφορα ερωτήματα που του τέθηκαν από Εφέδρους και τελειώνοντας επισήμανε πως η Στρατιωτική ηγεσία έχει ρίξει το βάρος στην Εφεδρεία και Εθνοφυλακή και γίνονται ενέργειες έτσι ώστε και στο τρέχον έτος να έχουμε την συνέχεια του 2017.

 

 

Εμείς ευχαριστούμε την ΣΜΧ και τον Διοικητή της Τξχο κ.Αρσένο Ηλία
για την πρόσκληση που μας έκανε να παρευρεθούμε σε αυτήν την ημερίδα.

 

 

Ο Πρόεδρος
Καρυώτης Γεώργιος
Εφ Λγος (ΠΖ - ΕΔ)

Ο Γραμματέας
Γιαννόπουλος Χαράλαμπος
Εφ Λοχίας (ΠΖ - ΕΔ)