Το Jumbo Κορινθίας ζητάει υπαλλήλους

Στο Corinthiajobs.gr αναφέρεται ότι: H εταιρείας JUMBO Α.Ε. ζητάει για το κατάστημα της στην ΚΟΡΙΝΘΟ δυναμικά και υπεύθυνα άτομα για την κάλυψη θέσης:

 

Υπεύθυνος/η ταμείων

 

Θα είσαι υπεύθυνος/η:

 • Για την φερέγγυα παρουσίαση των εμπορευμάτων των ταμείων καθώς και για την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο τμήμα των ταμείων.
 • Για τον συντονισμό των εργαζομένων στο τμήμα του ταμείου.
 • Για τον καθημερινό συντονισμό της λειτουργίας των ταμείων

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Εμπειρία σε θέση υπεύθυνου καταστήματος / ταμείων το λιγότερο 2 έτη
 • Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Χειρισμός Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

 

 Η εταιρεία σου προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών –
 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, στείλε το βιογραφικό σου σημείωμα ηλεκτρονικά στο email 50hr@jumbo.gr