Καινοτόμο έργο ανέλαβε η «Σωληνουργεία Κορίνθου» στην Ολλανδία

Σύμβαση αξίας άνω των 30 εκατ. ευρώ, για το υποθαλάσσιο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ολλανδία, γνωστό ως Porthos, ανέλαβε η «Σωληνουργεία Κορίνθου», που αποτελεί τον κλάδο σωλήνων χάλυβα της Cenergy Holdings. Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για το έργο Porthos. Οι σωλήνες θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της «Σωληνουργεία Κορίνθου» στην Ελλάδα και οι εργασίες εγκατάστασης θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός του 2026.

 

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) αποτελεί μέθοδο χαμηλού κόστους για την αποτροπή μεγάλων όγκων CO2 να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα, μέσω της μόνιμης αποθήκευσής τους σε υπόγειες γεωλογικές δομές. Η μέθοδος CCS αποτελεί μια κρίσιμη τεχνολογία που επιδιώκει να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, ειδικά για τη βραχυπρόθεσμη μείωση εκπομπών CO2 από τη βιομηχανία.

 

Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το υποθαλάσσιο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα πρόκειται να αποθηκεύσει διοξείδιο του άνθρακα από τη βιομηχανία στο λιμάνι του Ρότερνταμ σε άδεια, υποθαλάσσια, εξαντλημένα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας. Ο υποθαλάσσιος αγωγός, διαμέτρου 16 ιντσών και μήκους 22 χιλιομέτρων, θα περιλαμβάνει αντιδιαβρωτική, θερμομονωτική επένδυση, καθώς και εξωτερική επένδυση σκυροδέματος (CWC). Παράλληλα έχει στόχο να μεταφέρει CO2 από ένα σταθμό συμπίεσης στην πλατφόρμα P18-A της Βόρειας Θάλασσας. Η υπάρχουσα πλατφόρμα φυσικού αερίου P18-A θα επαναχρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Η πλατφόρμα αυτή θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μεταφορά του συλλεγόμενου CO2 στα φρεάτια έγχυσης.

 

Οι τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των παγκόσμιων ενεργειακών και κλιματικών στόχων. Η Ευρωπαϊκή Ενωση κήρυξε το έργο Porthos ως «έργο κοινού ενδιαφέροντος» και διέθεσε επιχορήγηση 102 εκατ. ευρώ για την υλοποίησή του. Τα τελευταία 15 χρόνια η «Σωληνουργεία Κορίνθου» έχει κατασκευάσει αγωγούς μεταφοράς CO2 συνολικού μήκους άνω των 1.150 χιλιομέτρων. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στο τέλος του πρώτου εξαμήνου της εταιρείας είχε ανέλθει σε 630 εκατ. ευρώ, με τις νέες αναθέσεις (μέχρι τέλος του πρώτου εξαμήνου) να ξεπερνούν τα 220 εκατ. ευρώ.