Κόρινθος: Πλήρωναν χρυσό το νερό - Παρέμβαση του ΙΝΚΑ Κορινθίας

Η επιστολή 73 δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου προς το Δήμαρχο Κορινθίων και το Διευθυντή της ΔΕΥΑΚ, ανάγκασε το ΙΝΚΑ Κορινθίας σε παρέμβαση προκειμένου να σταματήσει το παράνομο, σύμφωνα με Νόμο που επικαλείται στην ανακοίνωσή του το ΙΝΚΑ Κορινθίας, φαινόμενο συγκεντρωτικών λογαριασμών στο τέλος του έτους, αντί για έκδοση λογαριασμού ανά τρίμηνο. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής του Δήμου Κορινθίων, ήταν η υπέρμετρη επιβάρυνση των Καταναλωτών.

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΙΝΚΑ Κορινθίας:

 

Μετά από επιστολή 73 δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου προς το Δήμαρχο Κορινθίων και το Διευθυντή της ΔΕΥΑΚ, το ΙΝΚΑ Κορινθίας, παρενέβει άμεσα, διότι οι λογαριασμοί κατανάλωσης ύδατος που εκδίδει η ΔΕΥΑΚ στην περιοχή Λεχαίου, εκδίδονται συγκεντρωτικά σε χρονικό διάστημα ενός έτους (συνήθως στο τέλος κάθε χρόνου), με αποτέλεσμα να υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση των Καταναλωτών, ιδίως σε περίπτωση αφανούς διαρροής, καθόσον έχουν καταγραφεί πολύ μεγάλα ποσά.

 

Η πρακτική αυτή της ΔΕΥΑΚ, δεν είναι νόμιμη κατά τις διατάξεις του ν. 3587/2007 περί προστασίας Καταναλωτών.

 

Ζητήσαμε από το Δήμαρχο Κορινθίων (ως Πρόεδρο) και τον διευθυντή της ΔΕΥΑΚ να σταματήσει άμεσα αυτή η πρακτική και να εκδίδονται ανά τρίμηνο οι λογαριασμοί κατανάλωσης ύδατος στη δημοτική ενότητα Λεχαίου αλλά και στο σύνολο των υπολοίπων δημοτικών ενοτήτων και δημοτικών διαμερισμάτων που υδροδοτεί η ΔΕΥΑΚ.

 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε μεγάλη απόκλιση στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΚ για τη δημοτική ενότητα Λεχαίου και ζητήθηκε να υπάρξει εκλογίκευση του τιμολογίου. Επίσης, νόμιμα ζητήθηκε να πρέπει να υπάρξει τροφοδότηση της περιοχής με πόσιμο νερό, αφού άλλωστε ο δήμαρχος Κορινθίων μονίμως επικαλείται πολύ μεγάλου ύψους αποθεματικά στα ταμεία του Δήμου, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν για βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και όχι να λιμνάζουν στα ταμεία τραπεζών.