Κόρινθος: Πρώτη περιφερειακή παρουσίαση της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), διοργανώνει την πρώτη περιφερειακή παρουσίαση της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα (2018).

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, ώρα 17:00, στο Επιμελητήριο Κορινθίας (Ερμού 2, Κόρινθος, ΤΚ 20131, Αίθουσα Εκδηλώσεων Α’ ορόφου).

 

Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κος Γεώργιος Δημαράς ενώ θα προλογίσει η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, κα Βροντίση Ζωή.

 

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι η κα Δ. Λυμπεροπούλου, μέλος του ΔΣ ΕΚΠΑΑ, ο κ. Π. Βαρελίδης, εκτ. χρέη Δ/ντη ΕΚΠΑΑ & μέλος του ΔΣ ΕΚΠΑΑ, ο κ. Α. Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος MSc, εκ μέρους της Terra Nova ΕΠΕ και ο κ. Ν. Μιχαλόπουλος, καθηγητής, Δ/ντης ΙΕΠΒΑ εκ μέρους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

 

Θα παρουσιαστούν οι ενότητες: Διαχείριση Αποβλήτων, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Φύση-Βιοποικιλότητα, Κλιματική Αλλαγή – Ποιότητα Ατμόσφαιρας – Ακουστικό Περιβάλλον.

 

Πρόκειται για την 4η Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος της Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε το έτος 2018. Η Έκθεση αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των εξελίξεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι βασικοί τομείς του περιβάλλοντος και έχει στόχο την λεπτομερή ενημέρωση πολιτών και Πολιτείας αλλά και τη σύνδεση με την αντίστοιχη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Για την εκπόνηση της Έκθεσης το ΕΚΠΑΑ συνεργάστηκε με πανεπιστημιακούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και τεχνικές εταιρείες.

 

Στην Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος της Ελλάδας 2018 περιλαμβάνονται στοιχεία για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ποιότητας της ατμόσφαιρας, του θορύβου, της βιοποικιλότητας, των υδάτων, των αποβλήτων και των οριζόντιων περιβαλλοντικών θεμάτων.

 

Συνολικά, η Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος της Ελλάδας 2018 παρέχει ένα σύνολο αξιολογήσεων για το περιβάλλον, προσφέροντας έτσι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την προστασία ενός από τους πιο βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος μας είναι η Έκθεση 2018 να επηρεάσει στις μελλοντικές τάσεις και την κατεύθυνση των μέτρων που μπορούν να ληφθούν για ένα πράσινο μέλλον.