Κορονοϊός: Τι ισχύει με τους μισθούς των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που κλείνουν αναγκαστικά

Ο κορονοϊός δεν απειλεί μόνο την υγεία, τα μακροοικονομικά μεγέθη των οικονομιών, τα Χρηματιστήρια.

 

Απειλεί παγκοσμίως την επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο κανένα άλλο «φαινόμενο», με δραματικές τις συνέπειες  στην ανεργία, αλλά ακόμα και στην καταβολή της μισθοδοσίας!

 

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που κλείνουν με κρατική εντολή

 

Εάν αποφασιστεί από δημόσια αρχή η αναστολή της λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης στο πλαίσιο αποφυγής περαιτέρω διάδοσης του κοροναϊού, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει αποδοχές στους εργαζόμενους του. Αυτός ο λόγος αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης οφείλεται σε «ανωτέρα βία» και συνεπώς ο εργοδότης δεν  υποχρεούται σε καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων κατά την περίοδο αυτή, κατά την οποία διαρκεί η αναστολή λειτουργίας.

 

Προς το παρόν δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη γι αυτή την κατηγορία εργαζομένων, που κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικό τμήμα του μισθού τους. Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιδότησης των εργαζομένων που χάνουν μεροκάματα λόγω κορονοιού, ωστόσο αυτό είναι ένα μέτρο με δημοσιονομικές επιπτώσεις που απαιτεί συνεννόηση και με τους θεσμούς. 

 

Εργοδότες επιχειρήσεων που κλείνουν με κρατική εντολή

 

Δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν μισθό και ασφαλιστικές εισφορές στους εργαζόμενους για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης με κρατική εντολή. Επιπλέον απαλλάσσονται προσωρινά από τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις που έπρεπε να πληρωθούν έως τέλη Μαρτίου. Ειδικότερα, προβλέπεται πως αναστέλλεται για 3 μήνες έως την 30η Ιουνίου του 2020 η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων κάθε είδους ρύθμισης, οι οποίες είναι πληρωτέες έως 31η Μαρτίου 2020, στους κλάδους και περιοχές (ανά ΚΑΔ και Περιφερειακή Ενότητα), για περιπτώσεις που διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με κρατική εντολή για περισσότερο από 10 ημέρες.

 

Υπενθυμίζεται πως η ΑΠΔ για την απασχόληση του Φεβρουαρίου υποβάλλεται εντός του Μαρτίου και έως 31/3. Οπότε οι εισφορές των μισθών του Φεβρουαρίου θα μπορούν να πληρωθούν έως 30 Ιουνίου σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις. Αντίστοιχα η αποπληρωμή των δόσεων ρύθμισης που λήγουν στις 31/3 – για όσους π.χ. έχουν ενταχθεί στις 120 δόσεις ή σε άλλο σχήμα – παρατείνεται έως 30 Ιουνίου.

 

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με κρούσματα ή με υποψία

 

Αν ο εργοδότης στο πλαίσιο της υποχρέωσής του για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων του κρίνει ότι για λόγους πρόληψης πρέπει :

 

α) να απομακρύνει από την εργασία εργαζόμενο ή εργαζόμενους για ορισμένο χρονικό διάστημα – «προληπτική καραντίνα» ή
β) να αναστείλει ο ίδιος τη λειτουργία της επιχείρησής του.
Στις  περιπτώσεις  αυτές ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά αποδοχές  στους εργαζόμενους. Ο μισθωτός μπαίνει σε προληπτική «καραντίνα» μόνο με γνωμάτευση ή εντολή γιατρού και όχι με αυθαίρετη πρωτοβουλία του εργοδότη

 

Εργαζόμενοι που νοσούν

 

Σε περίπτωσης απουσίας από την εργασία κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης για λόγους νοσηλείας ή πρόληψης κατά του κοροναϊού, ο εργαζόμενος δικαιούται:

 

να λάβει από τον εργοδότη τις αποδοχές μέχρι έως ενός μήνα, εάν έχει συμπληρώσει στην εργασία του τουλάχιστον 1 έτος
να λάβει από τον εργοδότη τις αποδοχές έως 15 ημερών, εάν ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει 10ήμερη παροχή εργασίας αλλά δεν έχει συμπληρώσει 1 έτος.

 

Το εύρος της δικαιούμενης άδειας ασθενείας εξαρτάται από την προϋπηρεσία του μισθωτού στον ίδιο εργοδότη. Με προϋπηρεσία μέχρι 4 χρόνια ο μισθωτός δικαιούται 1 μήνα άδειας ασθενείας. Η εν λόγω άδεια κλιμακώνεται έως τους 6 μήνες για όσους έχουν προϋπηρεσία 15 έτη και άνω. Ο τρόπος πληρωμής του μισθωτού κατά την άδεια ασθενείας εξαρτάται από το εύρος της άδειας. Για τις πρώτες 3 ημέρες απουσίας ο μισθωτός δικαιούται το ½ του ημερομισθίου ή του ημερήσιου μισθού. Από την 4η μέρα και μετά ο μισθωτός δικαιούται επίδομα από τον ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ) ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει την διαφορά μέχρι το 100% του ημερομισθίου του ή του ημερήσιου μισθού του.