Λουτράκι: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στις 18:00 - Τα 7 θέματα που θα συζητηθούν

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι προγραμματισμένη για σήμερα 30 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, καλούνται να συζητήσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

 

2.Παράταση της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» και τροποποίηση της συστατικής πράξης του.

 

3.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2022. 

 

4.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022 (Α’ τρίμηνο).

 

5.Έγκριση (4ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

6.Κατανομή ποσού #60.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2022) στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή 2022). 

 

7.Έγκριση ή μη επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων (οδός Ολυμπιάδος – οικισμός «Άγιος Χαράλαμπος»).