Λουτράκι: Νερά ιδανικά για κολύμβηση - Τα επίσημα αποτελέσματα της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για την περίοδο 2017-2022

 

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος "Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2017-2022", το οποίο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, παρέχονται υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας των νερών κολύμβησης σε όλες τις ακτές της Πελοποννήσου που συμμετέχουν, καθόλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Σε αυτές τις ακτές περιλαμβάνονται δέκα (10) ακτές του Δήμου μας.

 

Οι δειγματοληψίες που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, αλλά και εκείνες που πραγματοποιούμε με έξοδα του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, διενεργούνται σε συγκεκριμένα και πλέον αντιπροσωπευτικά Σημεία Δειγματοληψίας, με ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες και από Διαπιστευμένα Εργαστήρια, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι έγκυρα, αποδεκτά και μη αμφισβητήσιμα.

 

Για την περίοδο 2017-20122, στα πλαίσια του οικείου Προγράμματος, οι δειγματοληψίες για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, διενεργούνται από το Εργαστήριο Αναλυτικών Δοκιμών "ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΤΖΙΜΑΣ Π. ΟΕ", με έδρα τα Ιωάννινα.

 

Για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο οι πρώτες δειγματοληψίες στις ακτές του Δήμου μας διενεργήθηκαν στις 31.05.2018. 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μετρήσεις των παρακολουθούμενων παραμέτρων, ήτοι : α) της παρουσίας Εντερόκοκκων (cfu/100ml) και β) της παρουσίας Κολοβακτηριδίων (E. coli) (cfu/100ml) στα νερά κολύμβησης της περιοχής του Δήμου μας, είναι πολύ κάτω των ανώτερων τιμών (100cfu/100 ml νερού και 250 cfu/100ml νερού αντίστοιχα) έτσι ώστε τα νερά κολύμβησης της περιοχής μας, για ακόμη μία φορά, να χαρακτηρίζονται ως "εξαιρετικής ποιότητας".

 

Τα εν λόγω αποτελέσματα είναι τα μόνα επίσημα και αξιόπιστα, ενώ η Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου αποτελεί τη μόνη αρμόδια και επίσημη Δημόσια Αρχή για την έκδοσή τους.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ