Λουτράκι: Ο νέος κανονισμός καθαριότητας έρχεται με... τσουχτερά πρόστιμα!

Ψηφίσθηκε χθες Τρίτη 2 Απριλίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο νέος κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων...

 

Τσουχτερά πρόστιμα προβλέπει ο αναθεωρημένος κανονισμός καθαριότητας Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, καθώς εναρμονίζεται με το Εθνικό Σχέδιό Διαχείρισης Αποβλήτων στη βάση που έχει θέσει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Μάλιστα, όπως ξεκαθαρίζεται στην εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου, Θανάση Μουζάκη, ο οποίος απουσίαζε με πρόβλημα υγείας από τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, "πολιτική του Δήμου δεν είναι η επιβολή προστίμων, τα οποία θεωρούνται ως έσχατο μέτρο για τη συμμόρφωση των «συνειδητά ασυνείδητων», αλλά η συνεργασία και η συμμετοχή όλων των πολιτών, έτσι ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση του Δήμου. Τα έσοδα ή μέρος τους από την επιβολή των προστίμων θα χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών καθώς και την ενίσχυση δράσεων του Δήμου σε θέματα της καθαριότητας".

 

Τα πρόστιμα, θα βεβαιώνονται από τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας.

 

Στο νέο κανονισμό καθαριότητας, που δημοσιεύει αποκλειστικά το loutraki365.gr, η Δημοτική Αρχή ως έσχατο μέτρο τήρησης του κανονισμού αυτού επιβάλλει τα παρακάτω πρόστιμα:

 

1. Για τη ρύπανση με μικροαπορρίμματα μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων, δημοσίων κτιρίων και ιερών ναών επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€).

 

2. Για τη μη τήρηση καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων που χρησιμοποιούνται από διοργανωτές εκδηλώσεων (πολιτιστικών και αθλητικών) κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτών επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€).

 

3. Για τη μερική ή ολική καταστροφή των κάδων αποβλήτων ή άλλων μέσων συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων συνεπεία βανδαλισμού επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€). Οι υπαίτιοι των παραπάνω παραβάσεων επιβαρύνονται επιπλέον με το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του μέσου ή του εξοπλισμού.

 

4. Για τη ρύπανση με οποιονδήποτε τρόπο των οδών πεζοδρομίων, κολώνων, κάδων αποβλήτων, καλαθιών και λοιπών μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων όπως ενδεικτικά με έντυπα, με αναγραφή συνθημάτων, με επικόλληση αυτοκόλλητων, με χρωματισμό, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300€).

 

5. Για την αυθαίρετη μετακίνηση κάδου μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων και μικροαπορριμμάτων από τη θέση που έχει υποδειχθεί από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, καθώς και την αυθαίρετη αφαίρεση των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των κάδων, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300€). Για οποιαδήποτε παρεμπόδιση με όχημα, των μέσων αποκομιδής, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €).

 

6. Για την εναπόθεση αστικών αποβλήτων εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης, όπως έμπροσθεν ξένης ιδιοκτησίας, σε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους ή πεζοδρόμια, σε δέντρα ή κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€).

 

7. Για την εναπόθεση ανάμεικτων αστικών αποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης ή κάδους βιοαποβλήτων, βιοαποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης, αποβλήτων ανακύκλωσης σε κάδους βιοαποβλήτων ή κάδους σύμμεικτων αποβλήτων, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300€).

 

8. Για τη μη ελαχιστοποίηση του όγκου με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο όπως περίδεση, των κάθε μορφής αποβλήτων συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πριν την εναπόθεσή τους σε κάδους ανακύκλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300€), το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

9. Για την εναπόθεση εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων ή συσκευασιών που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβάλλεται πρόστιμο ευρώ (800€), το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

10. Για την εναπόθεση αποβλήτων επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου κάθε είδους προϊόντων ή υλικών προερχόμενων από εκσκαφές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις, χωρίς την κατάλληλη συσκευασία, χωρίς την λήψη προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια των πεζών και οχημάτων και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση του πολίτη με την αρμόδια υπηρεσία ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την απόθεσή τους, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€). Ειδικότερα, για την εναπόθεση των προαναφερόμενων αποβλήτων σε ρέματα, πάρκα, άλση, και δασικές εκτάσεις, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€). Σε περίπτωση τοποθέτησης ειδικών κάδων (σκάφες, containers) για τη ρίψη AEKK χωρίς Άδεια κατάληψης Κοινόχρηστων χώρων από τον Δήμο, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) ανά ημέρα, στον κύριο, κάτοχο, μισθωτή ή εκμισθωτή των ως άνω μέσων.

 

11. Για την εναπόθεση λοιπών ογκωδών αποβλήτων, όπως είδη επίπλωσης, στρώματα ύπνου και άλλα, επί του πεζοδρομίου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούμενη συνεννόηση του πολίτη με την αρμόδια υπηρεσία ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την απόθεσή τους, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€).

 

12. Για την εγκατάλειψη αδρανών υλικών από εργολάβους ή συλλέκτες – μεταφορείς σε κοινόχρηστους χώρους επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€). Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η οριστική αφαίρεση της αδείας τους.

 

13. Για τη μη απομάκρυνση των υλικών εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων και εν γένει οικοδομικών υλικών μετά την πάροδο της οριζόμενης από την αρμόδια δημοτική αρχή τριήμερης προθεσμίας στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από οργανισμό κοινής ωφέλειας και άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, επιβάλλεται στον εργολάβο του έργου πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€).

 

14. Για την εναπόθεση βλαστικών (πράσινων) αποβλήτων, επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση του πολίτη με την αρμόδια υπηρεσία, ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός σαράντα οκτώ(48) ωρών από την απόθεσή τους, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300€).

 

15. Για την εγκατάλειψη επικίνδυνων, συμπεριλαμβανομένων των μολυσματικών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στο πεζοδρόμιο ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο, ή την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων σε κάδους που προορίζονται για αστικά απόβλητα, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€), το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

16. Για την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στο πεζοδρόμιο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, από λοιπές δραστηριότητες πλην των υγειονομικών μονάδων, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€), το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

17. Για την απόρριψη επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάδους που προορίζονται για αστικά απόβλητα από οποιαδήποτε δραστηριότητα, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€), το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

18. Για την απόρριψη μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων από επιχειρήσεις εστίασης ή ιδιώτες στο αποχετευτικό δίκτυο ή σε δίκτυα απορροής επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€), το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

19. Για την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός των κάδων σύμμεικτων αποβλήτων ή των κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300€).

 

20. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επί των πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών και οδοστρώματος οποιουδήποτε αντικειμένου χωρίς άδεια του Δήμου (π.χ. ζαρντινιέρες, διαφημιστικές πινακίδες, φωτιστικά σώματα κλπ ) ή αντικειμένων σχετικών με το εμπόριο των καταστημάτων (π.χ. καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια ποτών, χαρτοκιβώτια, σταντ, εμπόδια κλπ). Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €).

 

21. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εκτείνονται οι εργασίες καταστημάτων ή συνεργείων στα πεζοδρόμια, πεζόδρομους ή οδόστρωμα (πχ. συνεργεία αυτοκινήτων, συναρμολόγηση επίπλων ή βαφεία κλπ). Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €).

 

22. Για απόνερα πλύσης που χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους, με χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €).

 

23. Για ρύπανση από υπαίθρια αποθήκευση υλικών επιβάλλεται πρόστιμο εξακοσίων ευρώ (600€).

 

24. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η απόρριψη υπολειμμάτων καύσης από τζάκια και σόμπες στους κάδους απορριμμάτων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €).