Λουτράκι: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο - Δείτε τα σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν

Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

 

2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργου: “Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου” (αρ. μελ 1/2013).

 

 

3. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας & επαναβεβαίωση αυτών

 

 

4.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” την                           10η Σεπτεμβρίου 2018, στα παρακάτω θέματα:

 

α) Έγκριση της αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

 

β) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017

 

γ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017

 

δ) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018

 

ε) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων  Έργων (Π.Ε.Ε.) της “Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ” για το έτος 2018

 

στ) Έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Κοινοπραξίας “Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. / Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Καζίνο – Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.”

 

ζ) Ανακοινώσεις και Προτάσεις.

 

 

Κοινοποίηση:                                                                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                    

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

2.Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε.                                                                                                            ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ