Λουτράκι: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή - Τα 19 θέματα της ημερήσιας διάταξης

Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.Θεοδώρων συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στις 8:30 με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 

 

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:

 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  29η  Οκτωβρίου   2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ. για την συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1.Προέλεγχος οικονομικού απολογισμού Δήμου έτους 2016.

 

 

2. Προέλεγχος ισολογισμού Δήμου έτους 2016.

 

 

3.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 και εφεξής.

 

 

4.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019 και εφεξής.

 

 

5.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019 και εφεξής.

 

 

6.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης  για το έτος 2019 και εφεξής.

 

 

7.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη των  τελών νεκροταφείου  για το έτος 2019 και εφεξής.

 

 

8.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη των  τελών κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων  για το έτος 2019 και εφεξής .

 

 

9.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών για την έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου  των οδηγών του Δήμου. Ορισμός υπολόγου.

 

 

10.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού . Ορισμός υπολόγου.

 

 

11.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου στάθμευσης – φύλαξης των  απορριμματοφόρων οχημάτων της Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

 

 

12.Λήψη απόφασης για σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

 

 

 13.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας ( αριθ. μελ. 50/2018 )  ΄΄.

 

 

14.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας πλωτών εξεδρών – προβλητών θαλάσσης ( αριθ. μελ. 51/2018 )  ΄΄.

 

 

15.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο ( αριθ. μελ. 40/2018 )  ΄΄.

 

 

16.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης υλικών δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων (αριθ. μελ. 65/2018)

 

 

17.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και τρίτων.

 

 

18.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Safet & Rendinela Tabaku  κατά Δήμου.

 

 

19.Αποδοχή ή μη συμπληρωματικής γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου