Λουτράκι: Συνεδριάζει η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Διαγωνισμός ανάθεσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου 

 

 

Σας καλούμε στις 27  του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, σε Τακτική συνεδρίαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον: «Έγκριση Όρων για την Προκήρυξη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου».

 

ΘΕΜΑ 2ον: «Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού και ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αυτού του υλικού, στο Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας και στο Νηπιαγωγείο Περαχώρας »

 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Δείτε την πρόσκληση :