Λουτράκι: Συνεδριάζει η Τοπική Κοινότητα Πισίων

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την 28η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, σε συνεδρίαση, για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων, για τα παρακάτω θέματα : 
 

 

1. Λήψη  απόφασης : ΄΄ Περί καθαρισμού φρεατίου όμβριων υδάτων, στην Πλ. Παυσανία, 
                                                του οικισμού  Σχίνου, της Τ.Κ. Πισίων ΄΄.

 

2. Λήψη  απόφασης: ΄΄ Περί συντήρησης κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πισίων,
                                        της Τ.Κ. Πισίων ΄΄.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΚΙΚΑΣ