Λουτράκι: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει την Δευτέρα 24/9 στις 6:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων με 12 θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη.

 

 

Δείτε την πρόσκληση:

 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 (Β' τρίμηνο).

 

2.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ που αφορά "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις".

 

3.Αποδοχή  ένταξης της  Πράξης  "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική  γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων" στη Δράση 4.3.4 του "Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020". Ορισμός υπευθύνου και Υπόλογου Διαχειριστή της.

 

4.Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή δικαστικών εξόδων που αφορούν την ιδιοκτησία (14) της 1/2008 Πράξης Αναλογισμού στους Αγ. Θεοδώρους (μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93), δυνάμει της αριθμ. 59/2013 Απόφασης Μ.Π.Δ.

 

5.Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της "Μάχης της Περαχώρας".

 

6.Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

 

7.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

8.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

 

9.Χορήγηση στη "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ" άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός συγκροτήματος πολυκατοικιών στο Λουτράκι, διάρκειας πέντε ετών.

 

10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους δικαιώματος χρήσης και τελών καθαριότητας νέου Κοιμητηρίου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων & επαναβεβαίωσή τους.

 

11.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ και επαναβεβαίωσή της.

 

12.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Οκτωβρίου 2018).

 

Κοινοποίηση:                                                                                                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου                                                                                              ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης