Μαρία Πρωτοπαππά: Οι λόγοι που η παράταξή μας δεν είναι στο δημοτικό συμβούλιο

 

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Φίλιππα Θυμή, απέστειλλε πριν από λίγα λεπτά, ο συνδυασμός της Μαρίας Πρωτοπαππά, "Δύναμη Δημιουργίας", εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν θα λάβει μέρος στην σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα το ρεπορτάζ του loutraki365.gr, που από νωρίς το απόγευμα είχε αποκαλύψει αυτή την εξέλιξη...

 

Αναλυτικά:

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Με την παρούσα σας γνωστοποιώ ότι η παράταξή μας δεν θα λάβει μέρος στην κατόπιν της από 25/1/2021 αιτήσεως 10 δημοτικών συμβούλων, έκτακτη συνεδρίαση  του δημοτικού συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2021, για τους ακόλουθους λόγους:

 

Διότι πρωτίστως, έχουμε την γνώμη, ότι η ασάφεια και η γενικότητα του αιτήματος παρακωλύει την λήψη οποιασδήποτε αποφάσεως και  δεν προκύπτει ο συγκεκριμένος σκοπός τον οποίο αποσκοπεί να εξυπηρετήσει.

 

Διότι στις προσκλήσεις και τις επιστολές του  εκπροσώπου της  CHCL S.A  και του Δημάρχου έχουμε απαντήσει με απόλυτη σαφήνεια και κατηγορηματικότητα και έχουμε δηλώσει τις σταθερές και αμετακίνητες θέσεις μας και νομίζουμε ότι -αν και όχι με την ίδια κατηγορηματική σαφήνεια- έχουν κατά κάποιο τρόπο απαντήσει και οι λοιπές δημοτικές παρατάξεις που ζήτησαν την σύγκληση του συμβουλίου.

 

Επομένως, οι θέσεις των αιτούντων έχουν εκδηλωθεί και γνωστοποιηθεί, χωρίς να ταυτίζονται - τουλάχιστον απόλυτα- με τις θέσεις της παρατάξεώς μας και ως εκ τούτου θεωρούμε την λήψη οποιασδήποτε απόφασης ως εκ περισσού.

 

Εμείς έχουμε δηλώσει και επαναλαμβάνουμε ότι:

 

Οποιαδήποτε ενημέρωσή μας θα έπρεπε και θα πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία των θεσμικών οργάνων και στην προκειμένη περίπτωση από τον  κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο  της Τουριστικής, και συμπληρωματικώς -εάν απαιτηθεί-από άλλους παράγοντες και οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα, Διοικητικό συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση, της Τουριστικής.

 

Έχουμε ζητήσει να μας παρουσιάσει ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Τουριστικής  αξιόπιστη και  επιστημονικά άρτια και πλήρη αντιπρόταση στις προτάσεις των "σωτήρων-επενδυτών", που θα εγγυάται το μέλλον της εταιρείας και τα συμφέροντα του δήμου και η οποία θα μπορεί να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με διαλογική επεξεργασία και όχι να ζητεί να διεκπεραιώσουμε με  ευπείθεια ξένες υποθέσεις.

 

Την ενημέρωσή μας από τα αρμόδια θεσμικά όργανα δεν μπορεί να υποκαταστήσει η άποψη οποιουδήποτε τρίτου και πολύ περισσότερο  του εκπροσώπου της αντισυμβαλλομένης εταιρείας.

 

Η αντιπολίτευση επιτελεί θεσμικό ρόλο τον οποίο δεν είμαστε διατεθειμένοι  να παρακάμψουμε και να ευτελίσουμε.

 

Πριν από κάθε  ενημέρωση από τους συνεταίρους και αντισυμβαλλομένους μας, θα πρέπει να απαντηθούν τα αναβληθέντα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία επίσης συγκλήθηκε με πρωτοβουλία των όσων ζήτησαν την σύγκληση του σημερινού συμβουλίου, να δοθούν σαφείς απαντήσεις στις οικονομικές διαφορές μεταξύ Τουριστικής - Κοινοπραξίας και CLUB  HOTEL και να αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η μετατροπή ή μή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε και η διαδικασία, οι όροι και  τα πλαίσια  της μετατροπής. 

 

Επισημαίνουμε όμως στους αιτούντες, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει ματαιωθεί, εφόσον  το δημοτικό συμβούλιο δεν εξέλεξε αντιπρόσωπο για να παραστεί στην καθορισμένη ημέρα και ώρα συγκλήσεώς της, ούτε και συνήλθε με την συμμετοχή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για να λάβει, ως μόνη αρμόδια, απόφαση αναβολής σε ορισμένη ημέρα και ώρα.

 

Διαπιστώνουμε τέλος,  ότι τώρα, που οι προεκλογικές ψευδαισθήσεις και οι προσπάθειες να εμφανισθούν οι υποψήφιοι σωτήρες ως μάνα εξ ουρανού,  διαλύονται με οικτρό τρόπο, τώρα που αποδεικνύεται ότι  εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και της Διοικήσεως της Τουριστικής δεν υπάρχει ούτε βραχυπρόθεσμος, ούτε μακροπρόθεσμος στόχος και σχέδιο, αλλά λειτουργεί εκ των ενόντων και σε απόλυτη εξάρτηση από τους ψευδοσωτήρες - επενδυτές, οι επανειλημμένες επισημάνσεις μας  δεν αναιρούνται, αλλά επιβεβαιώνονται από τα γεγονότα.

 

Οποιαδήποτε κίνηση και ενέργεια του κ. Δημάρχου και Προέδρου της Τουριστικής διαψεύδει τις επαγγελίες του και το μόνο που πετυχαίνει είναι να  εκθέτει ανεπανόρθωτα τον ίδιο και σε ανυπολόγιστους κινδύνους το μέλλον της Τουριστικής, γιατί οι καταστάσεις που δημιούργησε η πολιτική του  ξεπερνούν τις δυνατότητές του.

 

Στον κατήφορο αυτό ας μην προσπαθήσει να επιρρίψει  αλλού τις ευθύνες του και να αναζητήσει συνενόχους στην καταστροφή παίζοντας "εν ου παικτοίς"

 

Ας αντιληφθεί ότι οδήγησε την Τουριστική και την πορεία του δήμου στο χείλος της αβύσσου.

 

Ας προσπαθήσει τουλάχιστον  να μη κάνει το μοιραίο βήμα προς τα μπρός-.

  

Αιτούμεθα να αναγνωσθεί στο Δημ. Συμβούλιο και να καταχωρηθεί στα πρακτικά του Συμβουλίου.

 

                                                                                      Λουτράκι 1/2/2021

                                                                                     Μαρία Πρωτοπαππά

        Επικεφαλής της Δημοτικής παρατάξεως ΄΄ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ’’