Μαθητές από την Κορινθία στο Ρέμα Κατουνίστρα του Λουτρακίου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής της πολιτικής, αξιοποίησε τη σωστική ανασκαφή του έργου «ΕΣΠΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2023 – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΡΕΜΑ ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ» υλοποιώντας ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου. Τον χώρο της ανασκαφής επισκέφθηκαν οι μαθητές και καθηγητές της Β΄ Λυκείου Βέλου, όπου ενημερώθηκαν και συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα στάδια που αφορούν μια σωστική ανασκαφή.

 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, καθεμία από τις οποίες τοποθετήθηκε από τις αρχαιολόγους της ανασκαφής σε συγκεκριμένα σημεία, όπου είχαν οργανωθεί πάγκοι για τις επιμέρους εργασίες της αρχαιολογικής και ανασκαφικής έρευνας. Οι εργασίες αφορούσαν στη διαδικασία της ανασκαφής, της σχεδίασης, της έρευνας των χωμάτων (κοσκίνισμα για μικροευρήματα), του καθαρισμού της κεραμικής, της διαλογής της κεραμικής, της συντήρησης, της τεκμηρίωσης πεδίου και της καταγραφής και τεκμηρίωσης των ευρημάτων. Στο τέλος των εργασιών κάθε ομάδα μαθητών παρουσίασε το έργο της στις υπόλοιπες.

 

Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν πολύ θετική σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο τους έδωσε την ευκαιρία να έρθουν σε μία πρώτη αλλά ουσιαστική επαφή με τη διαδικασία της έρευνας πεδίου και να κατανοήσουν τις βασικές εργασίες των ανασκαφέων, των αρχαιολόγων και των συντηρητών. Από τις ερωτήσεις που έθεσαν, διαπιστώθηκε ότι ευαισθητοποιήθηκαν για θέματα που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά και ότι θα τους ενδιέφερε να βιώσουν παρόμοιες εμπειρίες.

 

Το εκπαιδευτικό υλοποιήθηκε έπειτα από προτροπή της Αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας και υπεύθυνης του έργου, κας Π. Μελέτη, οργανώθηκε από τις αρχαιολόγους του Έργου, Ιω. Σπηλιωτακοπούλου, Μ. Τσιολάκη και τη συντηρήτρια Α. Κανδρή, ενώ ενεργό ρόλο κατείχε όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του ίδιου έργου (Β. Αλεξόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Γεωργίου, Α. Δενεσάκης, Α. Μιχάλου, Μ. Σαραμαντής) και ο σχεδιαστής Ο. Μπέλλος.