Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στο Δημοτικό σχολείο Ισθμίας

Την Τρίτη 16 Απριλίου πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ενημέρωση στους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Ισθμίας  για την προαγωγή και ευαισθητοποίηση της εθελοντικής αιμοδοσίας.

 

Οι μαθητές έμαθαν ότι το αίμα είναι βασικό συστατικό της ζωής, είναι αναντικατάστατο και αντιλήφθηκαν την μεγάλη προσφορά προς το συνάνθρωπο μέσω της αιμοδοσίας. Τέλος με παιγνιώδη μορφή μετέτρεψαν την πληροφορία σε γνώση.

 

Ως εκ τούτου, την Κυριακή 21 Απριλίου στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του σχολείου από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία ήταν αρκετά μεγάλη.