Μέγαρο Διομήδη: 'Εκθεση με θέμα «Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον. Η διώρυγα της Κορίνθου»

Στο Μέγαρο Διομήδη, έδρα του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας,εγκαινιάζεται στις 26 Απριλίου έκθεση με τίτλο: «Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον. Η διώρυγα της Κορίνθου. Όταν η Ελλάδα τολμούσε και θα ξανατολμήσει!»

 

 

 

«ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Η ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

 

Σύνδεση ιστορίας και οράματος πολιτισμικής ανάπτυξης

 

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας  και την ομάδα διπλωματικής εργασίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ: Μαργαρίτα Ζακυνθινού-Ξάνθη, Έλενα Μυλωνά, Ζωή Τζουνίδου. Η έκθεση συνδέει την ιστορία της διώρυγας με ένα όραμα πολιτισμικής ανάπτυξης.

 

Στο πρώτο μέρος, μέσα από πρωτότυπα τεκμήρια που απόκεινται στο Ιστορικό Αρχείο, παρουσιάζεται πώς κατά το παρελθόν υλοποιήθηκε το τόλμημα της διόρυξης με την καθοριστική συνδρομή της Εθνικής. Η Τράπεζα συμμετείχε και στις δύο πρώτες εταιρείες που συστάθηκαν για τη διάνοιξη του Ισθμού, το 1881 και το 1890, και η ίδια ίδρυσε την τρίτη, το 1907.

 

Στο δεύτερο μέρος της έκθεσης παρουσιάζεται η διπλωματική εργασία με τίτλο «Ανάμεσα στο Όριο και το Όρυγμα, μια γεωπολιτιστική συρραφή στη Διώρυγα της Κορίνθου». Οι τρεις νέες αρχιτέκτονες καταθέτουν για το μέλλον της διώρυγας μία συνολική πρόταση κατασκευών και λειτουργιών στο πλαίσιο μίας πολυδιάστατης-επιστημονικής και πολιτιστικής- ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Ισθμού και την επανανοηματοδότηση του τόπου.