Νέα δωρεά του Συλλόγου Νεφροπαθών στην Μονάδα αιμοκάθαρσης Rontis Λουτρακίου

Νέα δωρεά του Συλλόγου Νεφροπαθών στην Μονάδα αιμοκάθαρσης Rontis Λουτρακίου

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο <ΕΛΠΙΔΑ> ώς Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την υπ’αριθμ 007 απόφασή του,έκανε δεκτό το αίτημα του Προέδρου κ.Παύλου Γκιώνη να προσφέρει ως δωρεά ένα ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ V8. Μετρούμενοι Παράμετροι Sp02+ECG+TEMP+NIBP+PR+RESP, καθώς και ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ εις την ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ RONTIS ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  aξίας  1.580,00€.

 

 

                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
   Γκιώνης Παύλος                                           Παπαγρηγορίου Δημήτρης