Νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Μετά την ματαίωση της κατά την 3-7-2020 συνεδρίασης της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων ύστερα από την υπ΄αρίθμ. πρωτ: 10251/29-6-2020 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών 2η κατά σειρά), την Τρίτη 7-7-2020 και ώρα 19:00 (στην αίθουσα συνεδριάσεων άνωθεν του πολυιατρείου) με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχεται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.

 

 

1. Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δουλείας διόδου στις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας παραγωγής αιματάλευρου,  κοκκάλευρου ,και πουπουλάλευρου (πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων) φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας LIFE ECO SOLUTION I.K.E. ( L.E.S. I.K.E.)  θέση « ΚΛΕΙΣΙΖΑ» Αγίων Θεοδώρων.

 

 

2. Περί  έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί  αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής ( χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών), φερόμενης εκμετάλλευσης της TAILOR MADE CONCEPTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση « ΛΙΑΝΤΡΟ» Αγ. Θεοδώρων.   

 

                                  

 Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ). 03/2020

 

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

                                        ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ  

 

 

agioitheodoroi.com